חברת Jorns AG- הוקמה בשנת 1973 כחברה משפחתית לאחר רכישת חברת “Konard” על ידי מר Kurt Jorns והחלה מתכננת ומייצרת מכופפות פח אבקנט (ABKANT) ומהווה את אחת החברות המובילות בעולם בתחום זה.