מכופפת/ מקפלת פחים ABKANT מבוקרת מחשב (NC) לכיפוף פחי ברזל עד עובי 1.5 מ”מ ואורך 12.2 מטר