אנו מייצגים את החברות:

ENSITEC – אוסטרליה המייצרת מערכות לביצוע פסיבציה מקומית מהירה לריתוכי פלב”מ.

WANDRES – גרמניה המייצרת מערכות לניקוי פני שטח לפני צביעה או אריזה בעזרת מברשות ו/או סכין אויר וממטרות אויר.

WANDRES – Combi Sword Brush Una X

למידע נוסף

WANDRES – ROBOT WITH BRUSH

מברשת המורכבת על זרוע של רובוט

למידע נוסף

WANDRES – SOWRD BRUSH

מברשת לניקוי פני שטח.

למידע נוסף

ENSITEC -TBE440

מערכת אקונומית לביצוע פסיבציה לריתוכי TIG בנירוסטה.

למידע נוסף

ENSITEC -TBE550

מערכת לביצוע פסיבציה לריתוכי TIG ולריתוכי MIG קטנים בנירוסטה.

למידע נוסף

ENSITEC – TBE700

מערכת חזקה לביצוע פסיבציה לריתוכי TIG ו-MIG בנירוסטה.

למידע נוסף