מערכת לביצוע פסיבציה לריתוכי TIG ולריתוכי MIG קטנים בנירוסטה.
כל החומרים מאושרים לעבודה בתעשיית המזון על ידי ה-NSF.
תהליך הפסיבציה עבר בדיקות בתעשיה האווירית ובעקבות תוצאות הבדיקות נרכשה מערכת.