מסורים לניסור מוטות, פרופילים ופלטות.

SCHELLING FM6 – מסור גשר אוטומטי לניסור פלטות אלומיניום

מסור גשר המיועד לניסור פלטות אלומיניום

למידע נוסף

SCHELLING FM8 – מסור גשר אוטומטי לניסור פלטות אלומיניום

מסור גשר אוטומטי המיועד לניסור פלטות אלומיניום

למידע נוסף

SCHELLING FM10 – מסור גשר אוטומטי לניסור פלטות אלומיניום

מסור גשר המיועד לניסור פלטות אלומיניום

למידע נוסף

KASTOcut

מסור סרט חצי אוטומטי כבד לניסור בזווית מוטות עד קוטר 400 מ”מ ופרופילים עד 520X320 מ”מ

למידע נוסף

KASTOflex A – מסור דיסקה אוטומטי לינסור בזוויות

מסור דיסקה אוטומטי לניסור בזוויות.

למידע נוסף

KASTOhba – מסור סרט כבד

משפחת מסורי סרט כבדה

למידע נוסף

KASTOpos – מסור סרט לניסור בזוויות

מסור סרט אוטומטי כבד לניסור בזוויות מוטות עד קוטר 400 מ”מ ופרופילים עד 400X320 מ”מ

למידע נוסף

KASTOalu – מסורי דיסקה לניסור אלומיניום

מסור דיסק אוטומטי / חצי אוטמטי לניסור פרופילי אלומיניום בזוויות

למידע נוסף

KASTOcross – מסור סרט כבד לניסור פלטות

מסור סרט כבד חצי אוטומטי או אוטומטי לניסור פלטות

למידע נוסף

KASTOflex U – מסור דיסקה חצי אוטומטי

מסור דיסקה חצי אוטומטי לניסור בזוויות מוטות עד קוטר 150 מ”מ

למידע נוסף