מסורי סרט כבדים לניסור מוטות עד קוטר 1320 מ”מ ופלטות במידות חתך עד 1320X1720.
המסורים יכולים להגיע כחצי אוטומטיים או אוטומטיים בהתאם לצרכי הלקוח.