KASTO vericut

כתבה זו פורסמה בעתון "מכונות וכלים" מספר 145 ועוסקת במסור סרט ורטיקלי של חברת KASTO.
למידע נוסף

KASTOspeed C9

כתבה זו פורסמה בעתון "מכונות ותעשיה" גיליון מספר 106 ועוסקת במסור דיסק של חברת KASTO עם לוחיות מתק"ש.
למידע נוסף

KASTO WA C14

כתבה זו פורסמה בעתון "מכונות וכלים" גיליון מספר 147 ועוסקת במסור דיסק של חברת KASTO עם לוחיות מתק"ש.
למידע נוסף

KASTO מכונות קטנות תוצאות גדולות

כתבה זו פורסמה בעיתון "מכונות ותעשיה" גיליון 111 ועוסקת בבדיקת הכלכליות בבחירת שיטת הניסור.
למידע נוסף

עבודה בתאי ניסור KASTO

כתבה זו פורסמה בעיתון "מכונות וכלים" בגיליון 146 ועוסקת בהיבטים השונים בעבודה בתאי ניסור
למידע נוסף

TIG BRUSH מערכת פסיבציה לפלב"מ

מאמר שפורסם בגיליון 139 של מכונות וכלים
למידע נוסף

מכבש להחדרת קשיחים וסימרור

כתבה זו פורסמה בעיתון "מכונות וכלים" בגיליון 162 ועוסקת ביתרונות במכבש בעל הזנה אוטומטית וההבדלים בסוגי מערכות הבטיחות במכבשים אלו.
למידע נוסף

FORMDRILL

קידוח בחום - כתבה זו פורסמה בעתון מכונות וכלים מספר 168 (יוני יולי 2011)
למידע נוסף

KASTO זוכה בפרס המפעל הטוב ביותר לשנת 2009

חברת KASTO מוסיפה לאמתחתה עוד פרס: מפעל מצטיין בקטגוריית עסקים לשנת 2009
למידע נוסף

מוצר חדש של חברת - DIMECO

חברת DIMECO - צרפת ייצרו קו חדש ללקוח, עיבוד פח בעובי 8 מ"מ ובחוזק 1200 [MPa]
למידע נוסף

המאפיינים הייחודיים של קבוצות כלי הכיפוף

כתבה זו פורסמה בעתון "מכונות וכלים" מספר 183 ועוסקת במאפיינים העיקריים של כלי כיפוף.
למידע נוסף

מגמת ההתייעלות התפעולית במיכון לעבוד פח

כתבה זו פורסמה בעתון "מכונות וכלים" מספר 197 ועוסקת בצורך לייעול התהליכים במפעל.
למידע נוסף

עושים ניקיון במפעל

כתבה זו פורסמה בעיתון "מכונות וכלים" בגיליון 200 ועוסקת בשיטות שונות לנקיון פני השטח.
למידע נוסף

חיתוך בלייזר – יתרונות הסיב האופטי על פני CO2

כתבה זו פורסמה בעיתון "מכונות וכלים" בגיליון 198 ועוסקת ביתרונות לייזר הסיב האופטי מול לייזר ה-CO
למידע נוסף