החברה הוקמה באמצע שנות ה-60 כחברה משפחתית לייצור מכונות חקלאיות.
בשנת 1991 הסבה החברה את תחום עיסוקה והחלה לייצר מכונות לביצוע הברגות “TAPPING MACHINE” בשנת 2000 החלה החברה לייצר גם מקדחות אוטומטיות (CNC).