מרגע הכנסת מודל החלק לתוכנת ההפעלה המשרדית עד לקבלת תוכנית עבודה עוברות כ-20 דקות.

התקנת כלי הכיפוף מתבצעת באופן אוטומטי כך שבתוך כחצי שעה תא הכיפוף הרובוטי מתחיל לייצר!!

אין צורך בביצוע TEACH לרובוט הכל נעשה באופן אוטומטי מהמשרד!