מכונת גשר לחיתוך בפלסמה עם 8 ראשי חיתוך

מכונת גשר לחיתוך בפלזמה.

ניתן להזמין לחיתוך פחים בגדלים מ:

רוחב 2,100 מ”מ ואורך 3,000 מ”מ ועד רוחב 6,000 מ”מ ואורך 40,000 מ”מ

צירי המכונה נעים על גבי מייסבים לינאריים ופס שיניים ומוזזים על ידי מנועים לינאריים מה שמאפשר:

דיוק מיקום של ±0.5מ”מ וחזרתיות של ±0.2מ”מ.

ניתן להזמין עם מספר ראשי חיתוך כולל חיתוך בלהבה.