קווי ניקוב גמישים המורכבים מאינקויילר, מיישרת, מזין, מכבש ודיקויילר לאיסוף.

ניתן לשלב עם מערכות פריקת חלקים ואיסופם באופן אוטומטי.