משפחת מסוריהסרט האוטומטיים WIN מיועדת לניסור סידרתי של מוטות ופרופילים ומיועדת לעבודה בעומס בינוני וגבוה.
הסדרה מתחילה במסור לניסור מוט עגול בקוטר 330 מ”מ ועד לדגם הגדול המיועד לניסור מוטות בקוטר 1,060 מ”מ או פלטות במידות 1,060 על 1,060