מסור דיסקה אוטומטי מהיר לייצור סדרות גדולות.
פרופילים החל מ- 15X15 מ”מ ועד 70X60 מ”מ ומוטות בקוטרים מ-15 מ”מ ועד 60 מ”מ
בתלות בקוטר להב הניסור.