מסור סרט ורטיקלי אוטומטי לעומס עבודה בינוני לניסור מוטות עד קוטר 260 מ”מ ופרופילים ברוחב 320 מ”מ וגובה 260 מ”מ.
בעל שטח ריצפה של 2,365X1,350 מ”מ.