מסור סרט אוטומטי ורטיקלי לחיסכון בשטח רצפה לעומס עבודה גבוה.
מיועד לניסור מוטות עד קוטר 260 מ”מ ו/או שכבות או חבילות בהזמנת האופציות המתאימות.