מסור דיסקה מהיר המיועד לעבודה בסדרות גדולות ועומס עבודה גבוה.
לניסור מוטות מקוטר 20 מ”מ עד קוטר 100 מ”מ ופרופילים מגודל 20X20 מ”מ ועד 80X100 מ”מ
בהתאם לדגם המכונה