מסור דיסקה אוטומטי לעומס עבודה גבוה לניסור מוטות מקוטר 15 מ”מ עד קוטר 100 מ”מ ופרופילים מ-15X15 מ”מ עד 80X80 מ”מ.
שארית חומר גלם כ-8 מ”מ.