משפחת ה-TEC הינה משפחת מסורי סרט הדראוליים כבדים לייצור סדרתי המיועדת לעומס עבודה גבוה.
המסור הקטן בסדרה מיועד לניסור מוט עד קוטר 430 מ”מ והמסור הגדול בסדרה מיועד לניסור פלטות בגובה 830 מ”מ ורוחב 1,100 מ”מ או מוט עגול בקוטר 830 מ”מ.
מבנה המכונה מאד מסיבי וקשת המסור מלאה בבטון מינראלי לצורך הנחתת הרעידות וקבלת פני שטח ניסור וניצבות באיכות גבוהה ביותר.
הובלת הקשת על גבי מובילים לינאריים.