מכבשים הדראוליים למגוון ישומים כגון: מתיחה בקור או בחום, כבישה בחום או בקור ועוד.