מרגע הכנסת מודל החלק לתוכנת ההפעלה עד לקבלת תוכנית עבודה עוברות כ-20 דקות.

התקנת כלי הכיפוף מתבצעת באופן ידני כך שבתוך כשעה תא הכיפוף הרובוטי מתחיל לייצר!!

אין צורך בביצוע TEACH לרובוט הכל נעשה באופן אוטומטי מהמשרד!

מיועד לחלקים במשקל עד 3 ק”ג.