מערגלת 4 גלילים פלניטרית בעלת מבנה קשיח להשגת דיוק מיירבי