מערגלת בה הובלת הגלילים נעשית במובילים ישרים ומדוייקים. המובילים בציפוי ברונזה מאפשרים דיוק רב וכיפוף התחלתי “pre bending” קרוב יותר לקצה החלק והקטנת החלק הישר בקצה הפח ל-1.5 עובי החומר המעורגל.