מסור סרט חצי אוטומטי לניסור מוטות עד קוטר 400 מ”מ ופרופילים 400X400 מ”מ לעומס עבודה גבוה.