מערכת אחסנה מבוססת עריסות לאחסנת פריטים ארוכים.
ניתן לקבוע את גובה, גודל ומשקל החומר לאחסנה.
המערכת מתבססת על עגורן עם שתי כננות של הלקוח.
ניתן להרים בפעם אחת עד שלוש עריסות.
שליטה בפעולת העגורן על ידי המפעיל או על ידי מחשב המערכת.
שליטה ממוחשבת מלאה על כמות המלאי במערכת. חיבור למערכת ERP של רצפת הייצור.
אפשרות לשילוב יחידות משקל וקורא ברקוד בתחנות העבודה.
חיסכון ניכר בשטח רצפה ושליטה מלאה על חומר הגלם.