מערכת אחסנה אוטומטית לאחסנת פלטות ופריטים ארוכים.
ניתן לקבוע את גובה, גודל ומשקל החומר לאחסנה.
המערכת מתבססת על עגורן ממוחשב ומדפי אחסנה לפריטים השונים..
שליטה ממוחשבת מלאה על כמות המלאי במערכת. חיבור למערכת ERP של רצפת הייצור.
אפשרות לשילוב יחידות משקל, קורא ברקוד ומדפסות מדבקות בתחנות העבודה.
חיסכון ניכר בשטח רצפה ושליטה מלאה על חומר הגלם.
אפשרות לחיבור מכונות הניזונות בחומרי גלם מהמחסן.
אפשרות לתחנות עבודה מכל צידי המחסן ובמפלסים שונים.
בישראל פועלים בהצלחה מספר מחסנים מהדגם הנ”ל בעשרות השנים האחרונות.