משפחת PPEB מכופפות פח סטנדרטיות מעומס 80 טון ועד 640 טון מאורך כיפוף 1.5 מטר עד 8 מטר.
למכונות עד עומס 400 טון אין צורך בהכנת יסודות מיוחדים!
מכופפת עם עד 11 צירים מבוקרים מחשב: Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2, W, T1, T2