משפחת DYNA-PRESS
מכופפות פח חשמליות בעומסים מ-12 טון ועד 40 טון ואורך כיפוף 83.5 ס”מ עד 153 ס”מ.
מגיעות מ- שלושה צירים מבוקרי מחשב Y, X, R ועד חמישה צירים Y, X, R, Z1, Z2