משפחת TOOLCEEL מכופפות חכמות עם מחסן כלים אוטומטי מובנה בגוף המכונה.
מכופפות פח חכמות בעומסים 135 טון ו-220 טון ואורכי כיפוף 3 מטר ו-4 מטר.
עם מינימום 9 צירים: Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2, V
ועד 12 צירים ממוחשבים לביצוע כיפוף: Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2, V, W, T1, T2
מהלך צירי ה- X מ”מ 1300
מהלך צירי ה-R מ”מ 490+460
מחסן הכלים נמצא בתוך המכונה והחלפת הכלים נעשית על ידי שני המודולים של המעצור האחורי.
כך נחסך שטח רצפה והחלפת הכלים היא מהירה מאד.