יחידה אחת המורכבת מאינקויילר, מיישרת ומזין. בהתאם לדגם ניתן לעבד:

ממשקל גליל 200 ק”ג עד 35 טון

מרוחב חו”ג  200 מ”מ עד רוחב 2,000 מ”מ

ומעובי חומר גלם 0.1 מ”מ עד 10 מ”מ

חיסכון גדול מאד בשטח הריצפה, מקצרת באופן משמעותי את אורך הקו.