מכונות לביצוע הברגות מ-M3 עד M60 בהתאם לסוג המכונה

(RH(M – מכונת הברגות הדראולית- CMA

מכונה הדראולית לביצוע הברגות

למידע נוסף

GH – מכונת הברגות הידראולית חסכונית – CMA

מכונת הברגות אקונומית לביצוע הברגות מגודל M3 עד גודל M18

למידע נוסף

LCN – מכונת הברגות פניאומטית – CMA

מכונת הברגות פניאומטית

למידע נוסף