מערכת אחסנה אוטומטית לאחסנת פלטות וארגזים.
ניתן לקבוע את גובה, גודל ומשקל החומר לאחסנה.
המערכת מתבססת על עגורן ממוחשב ומדפי אחסנה לפריטים השונים..
שליטה ממוחשבת מלאה על כמות המלאי במערכת. חיבור למערכת ERP של רצפת הייצור.
אפשרות לשילוב יחידות משקל וקורא ברקוד בתחנות העבודה.
חיסכון ניכר בשטח רצפה ושליטה מלאה על חומר הגלם.
אפשרות לחיבור מכונות הניזונות בחומרי גלם מהמחסן והחזרת חלקים לאחר עיבוד חזרה למחסן בצורה אוטומטית.
אפשרות לתחנות עבודה מכל צידי המחסן ובמפלסים שונים.